Powrót do strony przyslijprzepis.pl Wybór redakcji
Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka
Sprawdź w sklepie

"Książka zawiera syntetyczną analizę zmieniającego się znaczenia żywności w życiu współczesnego człowieka, zarówno w wymiarze pozytywnym, jak i negatywnym. Podkreśla jej zasadniczą funkcję odżywczą, ale podejmuje też tematykę antropogenizacji żywności. Człowiek bowiem ingeruje we wszystkie etapy powstawania żywności: „od pola rolnika do stołu użytkownika”. W żywności zatem mogą się znaleźć: obce i naturalne nieodżywcze substancje związane z produkcją i obrotem, związki pochodzące z emisji przemysłowych, środków transportu i obróbki termicznej, a także dodatki do żywności celowo dodane oraz alergeny pokarmowe. Dlatego zasadniczego znaczenia nabiera poruszany w podręczniku problem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej."Prof. dr hab. n. med. Emilia Kolarzyk "Tematyka podręcznika jest różnorodna, a przedstawione zagadnienia wymagają interdyscyplinarnego ujęcia, stąd też autorzy opracowujący poszczególne problemy reprezentują różne dziedziny wiedzy medycznej i przyrodniczej. Sprawia to, że poziom merytoryczny podręcznika jest wysoki, a rozdziały opracowane są w sposób rzetelny i kompetentny. Zostały uwzględnione najnowsze osiągnięcia naukowe oraz aktualne piśmiennictwo i uregulowania prawne, obowiązujące zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Tak napisany podręcznik znajdzie na pewno szerokie grono odbiorców."z recenzji prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Borzęckiego "Z satysfakcją pragnę podkreślić, że rozdziały związane z toksykologią prezentują szczególnie wysoki poziom naukowy, i wyrażam przekonanie, że takie będzie również odczucie czytelników. Z całą odpowiedzialnością rekomenduję czytelnikom podręcznik "Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka" pod redakcją Emilii Kolarzyk, stworzony przez interdyscyplinarne grono wysokiej klasy specjalistów."z recenzji prof. dr. hab. n. med. Janusza PachaPowyższy opis pochodzi od wydawcy.

Kategoria: Diety, zdrowe żywienie
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Autor: Opracowanie zbiorowe
Data wydania: 2016
Sklep: Empik
Wyprzedaż: Wyprzedaż
ID: 5b949747314d0b31a36b81c2